Import Export Lengyel

Firma oferă compartimentări frigorifice în industria alimentară

» Start » Oferte

Oferte

Colaborând cu firmele de proiectare şi investitori, firma noastră oferă consultanţă tehnică gratuită în vedera realizării obiectivelor de investiţie în domeniul industriei alimentare.

 

Proiectare/Planificare

Fiecare investiţie este pregătită din timp, prin stabilirea detaliilor, necesarului de materiale pe tipodimensiuni. Astfel termenele de livrare a materialelor sunt respectate cu stricteţe, iar termenele de execuţie nu suferă nici o amânare.

Pe baza unei experienţe de 18 ani, acumulate în domeniu, activitatea firmei constă din:

 

Lucrările contractate sunt executate de echipe cu specialişti dotaţi cu mijloace de mecanizare de ultima oră, care permite o productivitate de peste 1000 mp / săptămână. Domeniul nostru de activitate nu necesită utilizarea laboratorului de încercări, deoarece se montează materialele şi prefabricatele care au Certificat de calitate şi Declaraţii de conformitate atestate de producător, păstrând caracteristicile tehnice şi funcţionale în cursul punerii în aplicare. Facilităţiile oferite de firma noastră sunt: experienţă acumulată în domeniu a personalului de specialitate capacitatea de a rezolva problemele apărute în cursul execuţiei şi a exploatării începând cu proiectarea tehnologică până la cel mai mic detaliu; respectarea cu stricteţe a termenelor de execuţie.